Hậu Tây Du Ký - Giải cứu phật tổ -Tập 13 - 14

Tụng trì chú đại Bi

KINH KIM CANG

HÃY LUÔN NUÔI DƯỠNG TÂM THÁI CỦA BẠN,HÃY LUÔN H