"Vân hà ưng trụ ,Vân hà hàng phục kì tâm" "Ưng vô sở trụ,Nhi sanh kì tâm"

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Tụng trì chú đại Bi

KINH KIM CANG

Facebook
Twiter
Youtube
Hãy ghé thăm chúng tôi trên Google+